Bloggstrategi

Som ni kan läsa under fliken “om bloggen” skapades den här bloggen som en del av en grundkurs i marknadsföring vid Öppna Universitetet vid Åbo Akademi. Bloggen har genomförts genom att vi skrivit om bestämda ämnen, och efter varje inlägg utvärderat hur vi lyckats. För att veta hur vi ska gå till väga och vad vi skulle ta fasta på började vi med att gör upp en strategi för bloggen. Du kan se vår ursprungliga strategi härunder. Strategin har under kursen gång uppdaterats för att bättre motsvara våra förväntningar och insatser.

Den kanske viktigaste vi lärt oss genom den här uppgiften är att det krävs mycket arbete och tanke bakom en framgångsrik blogg. Trots att social media är gratis räcker det inte med att bara ha ett konto eller en blogg för att lyckas locka intresse!

Bloggstrategi

Temat för vår blogg, Social media och marknadsföring – Tankar runt köksbordet, kommer att vara just vad titeln säger – marknadsföring i social media. I och med det här kommer antagligen de flesta av våra besökare vara sådana som är intresserade av just marknadsföring. Vi har ändå som mål att nå och tilltala en så bred grupp som möjligt och att förhoppningsvis väcka intresse för ämnet även hos sådana som inte är så insatta i det. För att göra det här kommer vi att försöka behandla våra inlägg på ett sådant sätt att de flesta av våra läsare kan känna igen sig i våra texter. Vi siktar alltså på att använda ganska vardagligt och lättläst skrivsätt, använda exempel från vardagen, referera till aktuella saker osv. i hopp om att det här kanske leder till att mer besökare faktist läser vad vi skrivit. Allt för långa inlägg borde undvikas.

Ett bra utgångsläge för vår blogg är att studera andra liknande bloggar som lyckats bra. Från dessa kan man sedan kopiera utforming etc. och se om det lyckas även i vår blogg. Även andra bloggar som inte nödvändigtvis behandlar samma ämnen kan studeras för att förbättra vår blogg överlag.

Till en början kommer vi att marknadsföra vår blogg främst via social media och till bekanta, men vi kommer senare även att inkludera andra sätt av marknadsföring vartefter bloggandet fortskrider.

För att öka chansen att folk ska hitta våra blogg via diverse sökmotorer (t.ex. Google) så kommer vi också att försöka inkludera populära fraser, länkar och sökord i våra inlägg.

För att skapa variation i vår blogg skulle vi kunna tänka oss göra olika typer av inlägg. Till exempel intervjuer eller undersökningar kan göras och inlägg skrivas om dessa isället för att bara läsa om teori och rapportera om det. Struktur och upplägg borde dock hållas samma i alla våra inlägg för att bibehålla konsekvens.

För att mäta bloggens framgång har vi valt följande fem mätare:

  1. Antal unika besök / totala besök Genom att övervaka trafiken, framförallt unika besök, kan vi lättast se hur bra vi lyckats marknadsföra vår blogg och väckt intresse hos människor att besöka den.
  1. Genomsnittlig vistelsetid

Den genomsnittliga vistelsetid berättar åt oss huruvida besökare bestämmer sig för att lämna för att läsa vår blogg eller bara besöker en kort stund och stänger den utan att läsa. Det här borde ge oss en uppfattning om huruvida vårt innehåll är tillräckligt bra/intressant för att få folk att lämna och läsa våra inlägg.

  1. Referenser från andra sidor/sociala medier

Denna mätare hjälper oss förstå på vilket sätt besökare hittar till vår blogg.

  1. Kommentarer/feedback av besökare

Kommentarer från besökare är ett bra sätt att se vad besökare har för åsikt om bloggen och dess inlägg. Kommentarer betyder även att man lyckats få en besökare så pass intresserad att de vill bidra med sina egna åsikter.

  1. Prenumeranter

När och om vi kommer till det skedet att folk börjar prenumerera på vår blogg, t.ex. via RSS, så kan vi konstatera att vi lyckats bra med vår blogg. Vid det här skedet gäller det att veta vad det var som fick folk att prenumerera samt hur vi kan bibehålla och få fler prenumeranter.

Advertisements

Vilken statistik är viktig?

Hur mäter man framgång i social media?

De flesta skulle antagligen spontant svara antalet besökare, prenumeranter, gillningar, delningar eller liknande “konkreta mätinstrument”.

Det är dock inte riktigt så simpelt. Som Peter Borden berättar i sitt blogginlägg om Social Media Metrics så krävs det att man aktivt följer upp och hänger med hur ens besökare beter sig. Har du 10 000 följare som inte bryr sig desto mer om dina inlägg eller 1 000 följare som är aktiva och delar vidare dina inlägg med andra? Skillnaden är stor!

Vad innebär egentligen konsulttjänster inom social media?

I samband med att social media har blivit en allt naturligare del av människors vardag har det också uppstått nya företag som erbjuder hjälp med marknadsföringstjänster i social media. Vad innebär det då egentligen? Vad är det de här firmorna hjälper till med och varför? Vi ringde upp Petra Louhimies, konsult inom sociala medier, på Someco för att höra vad det egentligen handlar om.

Hej Petra! Kan du berätta lite om marknadsföring via social media för oss och om vad Somecos roll i det är?

Marknadsföring i sociala medier är först och främst brand buildning. Många sociala kanaler kan användas till att berätta ett brands story och skapa engagemang. Dessutom har ett brand hela tiden möjligheten att vara i kontakt med sina kunder i sociala medier. Så i stället för att kommunicera till en passiv publik försöker man skapa en aktiv gemenskap som har ett förhållande till brandet.

Somecos roll i det hela är att hjälpa företag att använda sociala medier strategiskt och i enlighet med marknadsföringsplanen.

 Intressant! Vad innebär det alltså i praktiken att du sysslar med? Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?

En vanlig dag kan bestå av möten och en hel del planering. Vi håller hela tiden kontakt med våra kunder, följer med vad som händer i deras sociala kanaler, publicerar inlägg och svarar på kommentarer. En vanlig dag kan också vara en utbildningsdag då jag håller en föreläsning eller en workshop i ett kundföretag. Utbildningarna kan handla om allt mellan kundservicestrategi i sociala medier till hur man helt konkret använder t.ex Twitter eller Instagram i marknadsföringen.

Vem är det då som anlitar er för att få hjälp med marknadsföring via social media? Kan t.ex. både företag och privatpersoner anlita Someco?

Främst är det företag som behöver den här sortens tjänster men vi har också haft en del privatpersoner som konsulterat oss för att kunna använda sociala medier effektivt. Men fokusen ligger alltså på medelstora företag.

I vilket skede kontaktar en kund er? Kommer en kund till er när hen vill börja använda social media för marknadsföring eller när hen redan gjort det själv och misslyckats/insett att det kräver mer resurser än vad som finns?

Både och!  I dagens läge börjar man sällan riktigt från början; företagen har alltså sysslat med sociala medier redan tidigare. Men i många fall har användningen av de här kanalerna helt enkelt inte bara kommit igång ordentligt och det är då företagen tar kontakt med oss.

Hur väljer ni vilket eller vilka sociala medier ni ska använda för en viss kund?

Allt baserar sig på en situationsanalys. Vi kollar vilka målsättningar kunden har, hur den valda målgruppen, eller de valda målgrupperna, använder sociala medier, hurdana resurser företaget har osv… Att bara grunda ett konto i en viss kanal betyder alltså inte att man använder sociala medier effektivt i marknadsföring. Det måste finnas en plan för det hela.

 Vilka fördelar får ett företag av att anlita en konsult för att få hjälp med social media jämfört med att göra det själv?

Eftersom de olika sociala kanalerna och användningen av sociala medier utvecklas och förändras hela tiden gäller det att hålla sig up-to-date om vad som händer på fältet. Det här har få företag möjlighet till. Dessutom verkar det finnas ett gap mellan vad företagsledningen förväntar sig av sina marknadsföringsanställda och vad de egentligen kan och vet om sociala medier  – därför utbildar vi också en hel del! Att effektivt använda sig av de sociala kanalerna kan inte heller basera sig på kampanjer. Det behövs en kontinuerlig kontakt och dialog, vilket i sin tur betyder nya arbetssätt. När ett företag anlitar oss får de alltså professionel hjälp, kontinuerligt stöd och en hel del nya idéer!

 Tack för samtalet, nu är vi mycket klokare!

Kan man använda Pinterest för marknadsföring?

Svaret är enkelt: ja!

Emily Williams ger bra tips på hur man går tillvägga i blogginlägget A Brief Guide to Pinterest Marketing. Ett av hennes tips går ut på att man behöver namnge sina olika bildkollage fantasifullt, eller i alla fall så att det väcker intresse. Låter det bekant? Det är ju lite samma tankegång som när man ska namnge en nytt produkt eller ett företag.

Läs, inspireras och kanske testa på i fall Pinterest funkar även för dej!

Grundregler för marknadsföring via social media

I takt med att social media blir allt viktigare väcks också intresset för marknadsföring via de olika plattformarna. Problemet är bara att många har liten erfarenhet av social media och inte vet vad man kan förvänta sej.

Susan Gunelius har gjort upp 10 regler för marknadsföring inom social media, 10 Laws of Social Media Marketing, och de kan alla vara nyttiga för företag eller privatpersoner som fundera på ämnet.

Reglerna är följande:

1. Lyssna mer än tala. Läs vad din målgrupp säger och delta i diskussioner för att höra vad som är viktigt för dem, för att veta hurudant innehåll du ska skapa.

2. Fokusera. Det är bättre att vara specialiserad på en liten målgrupp och ha en klar och tydlig strategi för att bygga ett starkt varumärke, än att försöka nå alla.

3. Kvalitét. Det är bättre att ha färre aktiva kontakter du interagerar med och delar innehåll med än fler inaktiva.

4. Tålamod. Det tar tid att uppnå resultat.

5. Samla och dela innehåll. Om du publicerar innehåll av hög standard och jobbar på att utveckla ditt-online nätverk, kommer dina inlägg att delas av dina följare på andra sociala medier och nå nya publiker. Delandet och diskuterandet kan hjälpa fler att nå dej och du dyker lättare upp i olika sökningar.

6. Påverka. Hitta de personer som inom ditt område har auktoritet och fungerar som opinionsbildare och bilda en relation med dem. Om de gillar dina åsikter/produkter kanske de delar ditt innehåll med sina egna följare, vilket i sin tur kan påverka dej positivt.

7. Värde. Fokusera mindre på att diskutera och marknadsföra din produkt och mer på att skapa ett bra inn ehåll och utveckla relationer med online-påverkare. Med tiden kan djungeltrumman hjälpa fram din idé eller ditt företag.

8. Erkännande. Ignorera inte personer online, erkänn och se varje person som försöker nå dej.

9. Tillgänglighet. Delta konstant i diskussioner och publicera innehåll. Du behöver vara närvarande för dina potentiella kunder.

10. Ömsesidighet. Gör mot andra det du vill att de ska göra för dej: dela deras innehåll och kommentera, så är sannolikheten större att de gör det samma för dej.

Det låter ju ganska vettigt, eller hur?

7 Essentials Every Author Needs to Know About Twitter

Intressant inlägg om hur man effektivt använder Twitter!

Kristen Lamb's Blog

Hmmm, looks like a ticket to TWITTER JAIL Hmmm, looks like a ticket to TWITTER JAIL

I’m still delusional that I might finish NaNoWriMo. I can write 16,000 more words in five days, right? Sigh. I’ve been away from the blog because I’m in the trenches with the fellow Nanos. Also I really needed to take a bit of a break. To help me with my pseudo-sabbatical? The AMAZING Social Media Maven Marcy Kennedy is here to help you learn how to use Twitter effectively. 

Using Twitter effectively is important. Twitter is a tool, but we can look like a tool or act like a tool if we rush in not knowing what we are DOING.

Great news is I have done all the dumb stuff so you don’t have to. Marcy might have, but I can’t speak for her (and she is kind of a Hermione) so she probably was smart enough to learn from MY dumb stuff…..

View original post 1,449 more words

Varumärken

Liten fortsättning på det förra inlägget.

Har ni någonsin tänkt på hur många varumärken det finns? Har ni någonsin gått omkring i ett varuhus och tänkt på de olika varumärkena där och vad de representerar?

Jag var nyligen i ett varuhus och observerade två olika butiker, deras omgivning, deras kunder och deras personal. Det är alltid roligt att titta på människor, men det är lite roligare när man faktiskt hittar kundprofiler i vardagen.

Tänk er H&M och Gant. Två välkända butiker, visst? Båda har kläder och inredningsartiklar i sitt urval. Tänk er kunderna i de olika butikerna. Svårt att hitta många likheter egentligen. Kunderna, personalen och omgivningen i butikerna är så olika fast de erbjuder samma varor. Där har vi två etablerade varumärken som så duktigt hittat sina egna kundgrupper och dessutom drar dessa utan problem.

Varumärken är ett intressant fenomen som syns överallt i vår vardag. Ifall ni vill veta mer om hur man bygger ett globalt varumärke kan jag rekommendera denna video som talar om Hello Kitty . Den är kanske lite lång, men jag lovar att den är fascinerande!