Bloggstrategi

Som ni kan läsa under fliken “om bloggen” skapades den här bloggen som en del av en grundkurs i marknadsföring vid Öppna Universitetet vid Åbo Akademi. Bloggen har genomförts genom att vi skrivit om bestämda ämnen, och efter varje inlägg utvärderat hur vi lyckats. För att veta hur vi ska gå till väga och vad vi skulle ta fasta på började vi med att gör upp en strategi för bloggen. Du kan se vår ursprungliga strategi härunder. Strategin har under kursen gång uppdaterats för att bättre motsvara våra förväntningar och insatser.

Den kanske viktigaste vi lärt oss genom den här uppgiften är att det krävs mycket arbete och tanke bakom en framgångsrik blogg. Trots att social media är gratis räcker det inte med att bara ha ett konto eller en blogg för att lyckas locka intresse!

Bloggstrategi

Temat för vår blogg, Social media och marknadsföring – Tankar runt köksbordet, kommer att vara just vad titeln säger – marknadsföring i social media. I och med det här kommer antagligen de flesta av våra besökare vara sådana som är intresserade av just marknadsföring. Vi har ändå som mål att nå och tilltala en så bred grupp som möjligt och att förhoppningsvis väcka intresse för ämnet även hos sådana som inte är så insatta i det. För att göra det här kommer vi att försöka behandla våra inlägg på ett sådant sätt att de flesta av våra läsare kan känna igen sig i våra texter. Vi siktar alltså på att använda ganska vardagligt och lättläst skrivsätt, använda exempel från vardagen, referera till aktuella saker osv. i hopp om att det här kanske leder till att mer besökare faktist läser vad vi skrivit. Allt för långa inlägg borde undvikas.

Ett bra utgångsläge för vår blogg är att studera andra liknande bloggar som lyckats bra. Från dessa kan man sedan kopiera utforming etc. och se om det lyckas även i vår blogg. Även andra bloggar som inte nödvändigtvis behandlar samma ämnen kan studeras för att förbättra vår blogg överlag.

Till en början kommer vi att marknadsföra vår blogg främst via social media och till bekanta, men vi kommer senare även att inkludera andra sätt av marknadsföring vartefter bloggandet fortskrider.

För att öka chansen att folk ska hitta våra blogg via diverse sökmotorer (t.ex. Google) så kommer vi också att försöka inkludera populära fraser, länkar och sökord i våra inlägg.

För att skapa variation i vår blogg skulle vi kunna tänka oss göra olika typer av inlägg. Till exempel intervjuer eller undersökningar kan göras och inlägg skrivas om dessa isället för att bara läsa om teori och rapportera om det. Struktur och upplägg borde dock hållas samma i alla våra inlägg för att bibehålla konsekvens.

För att mäta bloggens framgång har vi valt följande fem mätare:

  1. Antal unika besök / totala besök Genom att övervaka trafiken, framförallt unika besök, kan vi lättast se hur bra vi lyckats marknadsföra vår blogg och väckt intresse hos människor att besöka den.
  1. Genomsnittlig vistelsetid

Den genomsnittliga vistelsetid berättar åt oss huruvida besökare bestämmer sig för att lämna för att läsa vår blogg eller bara besöker en kort stund och stänger den utan att läsa. Det här borde ge oss en uppfattning om huruvida vårt innehåll är tillräckligt bra/intressant för att få folk att lämna och läsa våra inlägg.

  1. Referenser från andra sidor/sociala medier

Denna mätare hjälper oss förstå på vilket sätt besökare hittar till vår blogg.

  1. Kommentarer/feedback av besökare

Kommentarer från besökare är ett bra sätt att se vad besökare har för åsikt om bloggen och dess inlägg. Kommentarer betyder även att man lyckats få en besökare så pass intresserad att de vill bidra med sina egna åsikter.

  1. Prenumeranter

När och om vi kommer till det skedet att folk börjar prenumerera på vår blogg, t.ex. via RSS, så kan vi konstatera att vi lyckats bra med vår blogg. Vid det här skedet gäller det att veta vad det var som fick folk att prenumerera samt hur vi kan bibehålla och få fler prenumeranter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s